CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết hoàn toàn bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo “Điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP”.

  • – Thông tin khách hàng được thu thập nhằm mục đích ghi hóa đơn và lưu vào danh sách khách hàng của công ty.
  • – Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng trong phạm vi CÔNG TY TNHH TIDA CHARMS.
  • – Chỉ CÔNG TY TNHH TIDA CHARMS mới được phép sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho công ty.
  • – Thông tin cá nhân sẽ được khách hàng cung cấp qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại công ty.
  • – Khi KH phát hiện Cty đã sử dụng thông tin cá nhân của mình sai mục đích, KH có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến ban giám đốc CÔNG TY TNHH TIDA CHARMS qua: SĐT 0974649420, Email Dattruc13012013@gmail.com.